Kompendium Optyki

Kompletna wiedza z zakresu optyki i soczewek okularowych niezbędna do prowadzenia salonu optycznego.

Szkolenie składa się z 4 etapów (4 dni szkoleniowe), podzielonych na poziom podstawowy (1 i 2), średniozaawansowany i zaawansowany.

Szkolenia adresujemy dla osób chcących nauczyć się czegoś nowego, odświeżyć lub pogłębić swoją wiedzę.

POZIOM PODSTAWOWY część 1

 • Budowa oka, układ optyczny oka
 • Oko miarowe i wady refrakcji: nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm
 • Weryfikacja recepty okularowej
 • Konstrukcje soczewek okularowych
 • Soczewki dodatnie i minusowe, toryczne
 • Parametry charakteryzujące soczewki okularowe
 • Soczewki zdecentrowane
 • Prawidłowa centracja soczewek w oprawie

POZIOM PODSTAWOWY część 2

 • Światło – podział i oddziaływanie na wzrok: UV, widzialne, IR
 • Podział soczewek okularowych: materiały, indeksy, soczewki fotochromowe
 • Konstrukcje soczewek, jakość widzenia, aberracje
 • Światło: odbicie i załamanie, dyspersja, polaryzacja, rozpraszanie
 • Uszlachetnianie soczewek – barwienia, utwardzanie
 • Powłoki antyrefleksyjne
 • Ochrona przed światłem niebieskim – możliwe rozwiązania

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

 • Prezbiopia, definicja, rozwój
 • Możliwe sposoby korekcji prezbiopii
 • Soczewki okularowe korygujące prezbiopię: progresywne, dwuogniskowe i dwuogniskowe bez widocznego segmentu.
 • Soczewki office vs progresywne
 • Amplituda akomodacji a soczewki relaksacyjne
 • Wpływ parametrów indywidualnych na konstrukcje progresywne
 • Adaptacja do soczewek progresywnych i biurowych

POZIOM ZAAWANSOWANY

 • Budowa siatkówki, melanopsyna
 • Filtry medyczne i nie tylko
 • Wady widzenia barwnego
 • Soczewki pryzmatyczne
 • Wady refrakcji: anizometropia, anizeikonia
 • Różnowzroczność a soczewki okularowe
 • Normy w soczewkach okularowych
 • Okulary do pływania

POZIOM PODSTAWOWY część 1

 • Rozróżnienie wad wzroku, odczytanie i weryfikacja recepty okularowej
 • Umiejętność dopasowania soczewki do wady wzroku i wybranej oprawy okularowej
 • W jaki sposób optymalizować grubość soczewek dodatnich, minusowych i  torycznych
 • Co mówią nam parametry soczewek okularowych
 • Jak prawidłowo centrować soczewki w oprawie

POZIOM PODSTAWOWY część 2

 • Jak różne części promieniowania wpływają na nasz wzrok, jak możemy się przed tym chronić. 
 • Różnice między soczewkami, w tym różnice między materiałami, indeksami i soczewkami fotochromowymi
 • Najlepsze konstrukcje soczewek okularowych, co możemy zrobić, a czego nie powinniśmy robić z soczewkami, aby nie pogorszyć widzenia
 • Jak działa polaryzacja w soczewkach okularowych, czy możemy coś zaradzić na rozpraszanie światła w okularach
 • Jak barwienia , utwardzanie i powłoki antyrefleksyjne wpływają na soczewkę okularową; jak mogą poprawić komfort widzenia i użytkowania okularów
 • Czy powinniśmy się chronić przed światłem niebieskim.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

 • Z czego wynika prezbiopia i jakie są możliwe sposoby jej korekcji
 • Praktyczne informacje na temat soczewek progresywnych, dwuogniskowych, biurowych, różnice, budowa, zastosowanie
 • Soczewki relaksacyjne jak je polecać, jak zweryfikować, możliwe zastosowania i wykluczenia.
 • Jak uniknąć problemów z adaptacją do soczewek progresywnych i biurowych

POZIOM ZAAWANSOWANY

 • Co to są i jak dobierać filtry medyczne
 • Jak rozpoznać wady widzenia barwnego i czy to zawsze jest daltonizm
 • Praktyczne umiejętności dotyczące pryzmatów w korekcji okularowej
 • W jaki sposób różnowzroczność wpływa na adaptację do korekcji okularowej, czy możemy na to coś zaradzić
 • Czy okulary zostały prawidłowo wykonane – normy w soczewkach okularowych
 • Czy i jak przeliczyć korekcję, aby była właściwa do użytkowania podczas pływania

Szkolenia przeprowadzane są w formie prezentacji, dyskusji i studium przypadków

Poziom podstawowy część 1 i 2:

509 zł (brutto) 1 uczestnik za udział w części 1 lub 2
899 zł (brutto) 1 uczestnik za udział w obu częściach

Poziom średniozaawansowany:

529 zł (brutto) 1 uczestnik za udział szkoleniu

Poziom zaawansowany:

559 zł (brutto) 1 uczestnik za udział szkoleniu

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!