Skrojone na miarę

Diopter is on the white table. Close up view of single object

Wybierz z szeregu dostępnych tematów i dopasuj zakres szkolenia do swoich potrzeb.

MOŻLIWE TEMATY DO WYBORU:

 • Budowa oka, układ optyczny oka
 • Oko miarowe i wady refrakcji: nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm
 • Konstrukcje soczewek okularowych
 • Soczewki dodatnie i minusowe, toryczne
 • Parametry charakteryzujące soczewki okularowe
 • Soczewki zdecentrowane
 • Prawidłowa centracja soczewek w oprawie
 • Światło – podział i oddziaływanie na wzrok: UV, widzialne, IR
 • Podział soczewek okularowych: materiały, indeksy, soczewki fotochromowe
 • Konstrukcje soczewek, jakość widzenia, aberracje
 • Światło: odbicie i załamanie, dyspersja, polaryzacja, rozpraszanie
 • Uszlachetnianie soczewek – barwienia, utwardzanie
 • Powłoki antyrefleksyjne
 • Ochrona przed światłem niebieskim – możliwe rozwiązania
 • Prezbiopia, definicja, rozwój
 • Możliwe sposoby korekcji prezbiopii
 • Soczewki okularowe korygujące prezbiopię: progresywne, dwuogniskowe i dwuogniskowe bez widocznego segmentu.
 • Soczewki office vs progresywne
 • Amplituda akomodacji a soczewki relaksacyjne
 • Wpływ parametrów indywidualnych na konstrukcje progresywne
 • Adaptacja do soczewek progresywnych i biurowych
 • Budowa siatkówki, melanopsyna
 • Filtry medyczne i nie tylko
 • Wady widzenia barwnego
 • Soczewki pryzmatyczne
 • Wady refrakcji: anizometropia, anizeikonia
 • Różnowzroczność a soczewki okularowe
 • Normy w soczewkach okularowych
 • Okulary do pływania

Zdobędziesz dokładnie taką wiedzę i umiejętności jakie ustalimy przed szkoleniem.

Szkolenia przeprowadzane są w formie prezentacji, dyskusji i studium przypadków. Na wybrane tematy możliwe też zorganizowanie warsztatów

Kwota ustalana indywidualnie w zależności od materiału i ilości uczestników

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!